Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.foryou.katowice.pl

Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w sklepie internetowym, oznacza jednocześnie akceptację wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami przed dokonaniem zakupu.


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.foryou.katowice.pl

Sprzedającym jest P.P.H.U. „FOR YOU” S.C. Bożena Burzyńska, Czesław Burzyński z siedzibą w Katowicach, Aleja Roździeńskiego 90

Numer NIP: 634-000-01-14, Regon 008434229,


Kontakt z Firmą można uzyskać:

- korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.foryou.katowice.pl
- korzystając z adresu poczty elektronicznej foryou@foryou.katowice.pl,
- pod numerem telefonu + 48 32 2589756, fax + 48 32 2589756§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
5. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www. foryou.katowice.pl za pośrednictwem którego, Klient może złożyć Zamówienie.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.foryou.katowice.pl
  2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
  3. Sklep internetowy www.foryou.katowice.pl prowadzi SPRZEDAŻ HURTOWĄ za pośrednictwem sieci Internet.
  4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.foryou.katowice są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniający minimalne wymagania techniczne.§ 3 Składanie zamówień


1. 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.foryou.katowice są cenami netto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone po godz.16,00, oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny dane firmy, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on  odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem dokonania zamówienia.


§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia . Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić

 2. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej UPS. Koszt wysyłki za pobraniem wynosi 23,00 zł netto, lub firmą GLS - koszt wysyłki za pobraniem wynosi 19,00 zł netto (na terenie Polski).

 3. Przesyłka dostarczona jest terminie do 3 dni w ramach dostępnego asortymentu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem"

 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) przy zamówieniu do 800,00 zł netto.

 5.  Zamówienie powyżej 800,00 zł netto – Sprzedawca pokrywa koszt wysyłki.

Jak dostarczamy produkty
Aktualnie proponujemy Państwu dostarczanie naszych produktów dostępnych w sklepie internetowym przez firmę kurierską GLS

-Koszt przesyłki za pobraniem firma GLS wynosi 19,00 zł netto (na terenie Polski)

-Orientacyjny koszt wysyłki do Unii Europejskiej wynosi około 32 Euro za 1 paczkę do 30 kg – firma kurierska DPD POLSKA

- Klient z Unii Europejskiej może sam wynająć firmę transportową, o której zawiadamia Sprzedawcę podając nazwę firmy kurierskiej i termin odebrania przesyłki.

-Koszt wysyłki do krajów poza Unią Europejską – ustalany indywidualnie z Klientem.Jeśli zdecydują się Państwo na złożenie zamówienia, wówczas po jego wpłynięciu jest ono weryfikowane i wysyłane do Państwa.W przypadku braku możliwości całkowitego zrealizowania zamówienia, zostanie wysłana do Państwa informacja o modelach które są dostępne. Po potwierdzeniu zamówienia wysyłamy do Państwa produkty zamówione w naszym sklepie.

Formy płatności


Płatności dokonują Państwo bezpośrednio przy odbiorze towaru - towar wysyłamy za pobraniem na terenie Polski.

Dopuszczalna jest możliwość przedpłaty na numer bankowy naszej firmy na podstawie

faktury pro-forma, wysyłanej drogą mailową do klienta.

Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie – towar wysyłamy do klienta. Wtedy koszt wysyłki firmą GLS

wynosi 15,00 zł netto (bez pobrania) – przy zamówieniu do 800,00 zł netto.§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę.

 2. Płatność za zamówiony towar następuje za pobraniem (przy odbiorze towaru).

 3. Wpłata na konto bankowe firmy:

  ING BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ KATOWICE

  40-951 KATOWICE, UL. MICKIEWICZA 3

  NR IBAN: PL14 1050 1214 1000 0007 0002 0241

  NR BIC(SWIFT): INGBPLPW 0700001729/51

  Po zaksięgowaniu wpłaty – towar wysyłamy do klienta

 4. 5.a
 5. Koszty i termin wysyłki

  ­ Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

  ­ Towar na terenie Polski jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej UPS oraz GLS

  a.) Koszt przesyłki za pobraniem ­firma UPS ­ wynosi 23,00 zł netto (na terenie Polski)
 6. b.) Koszt przesyłki za pobraniem firma GLS wynosi 19,00 zł netto (na terenie Polski)
  c.) Koszt wysyłki po przedpłacie na konto- ­ firma UPS ­ wynosi 19,00 zł netto (na terenie Polski)
 7. d.) Koszt wysyłki po przedpłacie na konto- firma GLS wynosi 15,00 zł netto (na terenie Polski)
  c.) Koszty wysyłki do Unii Europejskiej – ustalamy indywidualnie z Klientem. Klient z Unii
  Europejskiej może sam wynająć firmę transportową, o której zawiadamia Sprzedawcę podając
  nazwę firmy kurierskiej i termin odebrania przesyłki. Konkurencyjne ceny przesyłek kurierskich
  oferuje www.przesylarka.pl. Jest firma kurierska DPD z siedzibą w Wielkiej Brytanii.  ­ Przesyłka dostarczona jest terminie do 3 dni w ramach dostępnego asortymentu. Jest to

  orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem" (dotyczy

  zamówień z Polski)

  ­ Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) przy zamówieniu do 800,00 zł netto.

  ­ Zamówienie powyżej 800,01 zł netto – Sprzedawca pokrywa koszt wysyłki.


§ 6 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych


1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca – PPHU „FOR YOU” S.C. Bożena Burzyńska, Czesław Burzyński z siedzią w Katowicach, al. Roździeńskiego 90.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” Klienci posiadającym konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedającego na adres foryou@foryou.katowice.pl
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedającego drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedającego oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe. • Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.